20100208

μπύρες 4

χομ αλόουν κ τα μυαλά χμμμ φαρφάρ.

μουσική.
φως. κομοδίνου. λάμπας. εντός γυάλινου πρασινόφυλλου περιβλήματος. εκτός κομοδίνου. άνωθεν του κομοδίνου.
τοίχος. πρασινόφυλλος πεφωτισμένος.
μουσική. κλεμμένη.

έξω.περίπτερο1 κλειστό. περίπτερο2 ανοιχτό. μπύρες 4.κλειστές. χρώματος 2. εναλλάξ.

μουσική.
δωμάτιο.ζεστό.πρασινόφυλλο.άνευ περιβλήματος. εντός σπιτιού.
πόρτα1 κλειστή. πόρτα2 κλειστή. παντζούρι αμφιταλαντευόμενο.

κλικ.κρουκ.γλουκ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: