20141119

Πρόποση

Είθε να έρθει η στιγμή εκείνη που θα μας εισάγει στην αρχή της εποχής. Είθε η εποχή να περιλαμβάνει μία απλή μεταβολή. Είθε να πάψετε να είστε εγκυκλοπαιδικοί.

Και είναι όρος αυτός. Στην παρούσα φάση αρσενικός.