20130713

Κ. Κ.

αν μπορούσα να σας βρίσω όλους μαζί

αν μπορούσα να σας

Θα αλλάξω ευχή. Να αγαπήσω κάτι περισσότερο απ' αυτό. Το τέλειο. Το ολόκληρο. Να νιώσω ανάγκη για άνθρωπο. Να γίνω άνθρωπος-παιδί. Ευτυχισμένη κι εύκολη και ζωντανή κι ολόκληρη κι εκεί.

Θα αλλάξω ευχή.

..ως τμήμα αυτού. Ως τμήμα.

Θα αλλάξω ευχή.

Να καταλάβω πως βλέπετε εκεί μέσα.

Θα αλλάξω ευχή.