20120723

ζουστ

http://youtu.be/TOssYJqFubY


χρειάζομαι πράγματα.
πολύ άσχετα. τουλάχιστον άσχετα,
από αυτά που θα ζητήσω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: