20120213

Ορισμός του. Ουράνιος.

Είσαι ώριμος άνθρωπος. Ως τέτοιος ορίστηκες. Είσαι άνθρωπος με καθορισμένες ηλικίες. Είσαι ώριμος άνθρωπος. Οποιαδήποτε πράξη, συναίσθημα, σκέψη, κρίση ή λογική, με την ευρύτερη έννοια, αντίθετη σε ότι έχει οριστεί ως επιτρεπτό για το πρόσωπό σου και για τις καθορισμένες αυτές ηλικίες είναι μη αποδεκτό. Είσαι ώριμος άνθρωπος. Και τιμωρείσαι.
Τιμωρείσαι από σένα.

Είσαι ώριμος άνθρωπος και τιμωρείσαι από σένα
γι αυτούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: